Vývoj programu

Poslední změny od 1.1.2013

 • Klasifikace nových holin z těžeb, export do pěstební činnosti a bilance holin
 • 28.11. Nový inventurní soupis dříví podle sortimentů a lokalit.
 • 13.11. Vytvoření exportního datového souboru txt pro import výroby a mezd do hlavního firemního systému
 • 2.7. Přehled nákladů na výrobu podle dodavatelů
 • 28.4. Tisk měsíčního přehledu použitých čísel kusů přijatých metodou objemových tabulek.
 • 28.3. Volba tisku závěrečného sumáře dávek číselníku
 • Úprava zadávání druhů pohybu a výkonů pro úkolové listy
 • Nové zadávání plochy těžby a podvýkonů těžby pro LHE
 • Variabilní využití výpočtu hmotnatosti v přibližování ve výrobním lístku (m3/odd;m3/ks)
 • Kompletní tiskový a datový výstup pro výrobní lístky včetně cenových kódů těžby
 • Rozšíření zadávání a kontroly sazeb a přirážek za provedené práce

Poslední změny od 1.1.2012

 • 10.10.2012 Zadávání těžby pracovníkům při příjmu rovnaného dříví v hráních
 • 23.9.2012 Zadávání a analýza dodávek s elektronickou přejímkou
 • Zjednodušené zadávání přiblížení v hlavičce číselníku v m3
 • Možnosti rychlé kontroly chyb při sestavení výrobní a mzdové závěrky
 • Hromadná úprava hlavičky číselníků, možnost rychlého sestavení měsíčního nápočtu těžby
 • Nové mzdové a dodací listy s automatickými výpočty odměn podle vlastního nastavení
 • Vystavení dodacích a mzdových listů na ostatní činnosti mimo těžbu a přibližování
 • Změna zadávání druhu těžby podle nových smluv LČR
 • Formální úpravy číselníku podle požadavků LČR
 • 30.1.2012 Nová sestava na týdenní přehledy těžeb pro LČR
 • 9.1.2012 Zjednodušený úkolový list, nové podklady ke mzdám a dodací listy pro živnostníky
 • 1.1.2012 Přehled přibližování a zásob na VM, OM
 • 1.1.2012 Ekonomický přehled v hlavičce číselníku
 • 1.1.2012 Nové zpracování závěrky, vyúčtování služeb a mezd, úkolový list

Poslední změny od 1.1.2011

 • 3.8.2011 !!! Nový modul pro nákupní ceny a analýzu nápočtů podle cen dříví a služeb !!!
 • 28.3.2011 !!! Nový výstup - předvyplněný Mzdový a výrobní lístek do hlavního firemního systému !!!
 • 21.3.2011 Řešení chyb při nesprávném zadání teplické metody (počet oddenků, nezadání cenového kódu a j.).

Poslední změny od 1.1.2010

 • 3.10.2010 Zrychlení hromadného tisku více číselníků najednou; Analýzy výroby v Excelu Office 2007
 • 30.7.2010 Zrychlená kontrola duplicity čísel při typování kulatiny
 • 20.5.2010 Nové analýzy nápočtů vytěžené suroviny pro LČR podle cenových kódů
 • 28.2.2010 Nové instalační soubory s tabulkami pro Office 2007
 • 31.1.2010 Zrychlené zadávání expedice z OM
 • 1.1.2010 Úpravy výstupů pro mzdy zaměstnanců - výkony a evidence docházky za uzávěrkový měsíc.
 • 1.1.2010 Nové ovládání řazení a filtrování záznamů ve všech tabulkách.

Změny od 1.1. do 31.12.2009:

 • 100% zajištění duplicity čísel kusů při zachování komfortu zadávání dat (hláška ihned po natypování zadání duplicitního záznamu)
 • Úprava zadávání a evidence expedice z OM (pouze u plné verze)
 • Analýza expedice a dodávek pomocí kontingenční tabulky (Pouze u plné verze)

Změny a úpravy od 1.1. do 31.12.2008:

 • 23.3. Úprava měsíčních nápočtů těžby podle ceníkových kódů LČR platných od 1.1.2008
 • 27.2. Sumarizace číselníků podle sortimentů
 • 25.1. Povolení uživatelských úprav cenových kódů podle požadavků LČR
 • Zadávání sazeb Kč pro vlasní pracovníky a cizí dodavatele
 • Tisk dodacího listu a podkladu pro mzdy
 • Analýza nákladů za služby a mzdy
 • Rozšíření zadání variant příjmu teplickou metodou

Hlavní změny v programu v roce 2007:

 • Umožnění zadání a evidence dalších druhů těžby podle potřeb zadavatele
 • Možnost zadání dalších převodních koeficientů pro rovnané dříví podle požadavků a potřeb zadavatele.
 • Kontrolní soupis měsíčního nápočtu podle čílselníků a porostů
 • Úprava měsíčního sumáře přibližování
 • Doplnění sestavy Výkazu skladu o porosty v detailu "P" a "OM"
 • Doplnění sestavy Výkaz skladu o přehled zůstatku zásob podle jednotlivých odvozních míst
 • Umožnění hromadného tisku více číselníků najednou

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ