Vývoj programu Evidence pěstební činnosti

Poslední změny od 1.1.2014

  • Interaktivní výrobní a mzdový lístek, přednastavení cen a norem za práci.
  • Evidence a roční bilance holin.

Poslední změny od 1.1.2013

  • Výstup mezd a faktur dodavatelů podle revírů a zakázek
  • Zadávání tarifů, odpracovaných hodin a plnění norem u vlastních pracovníků
  • Bilance ploch pěstebních zásahů

Za rok 2012 nebyly registrovány žádné další požadavky uživatelů, produkt je plně funkční. Připravujeme další úpravy pro vedení LHE, propojení na těžební činnosti u výchovných a mýtních těžeb, výpočet bilance holin a pod.

Poslední změny od 1.1.2011

  • Možnost změny smlouvy, výkonu a podvýkonu v natypovaném dokladu
  • Kompletace měsíčního nápočtu jako podkladu k fakturaci pěstební činnosti

Poslední změny od 1.1.2010

  • Doplnění měsíčního nápočtu o přehled sadebního materiálu
  • Přehled uskladněných sazenic podle druhu sazenic a úložiště.
  • Uspořádání podvýkonů a doplnění součtů technických jednotek v měsíčních nápočtech

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ