Úvod>Software>Evidence těžby Lesma 3

Evidence těžby Lesma 3

Nabízíme Vám nový program na evidenci těžby dřeva Lesma 3. Tento program využívá nové programové prostředí, které zaručuje uživatelům bezchybný provoz programu s dlouhou časovou perspektivou. Zároveň jsou do programu zakomponovány všechny vlastnosti použité v oblíbeném programu Lesma- Evidence těžby, který je v provozu od roku 2004 a bude pomalu dosluhovat.

Lesma 3 bude postupně nabízet několik verzí od verze se základní funkčností výpočtů objemů těženého dřeva až po verze s vysokou funkčností a schopností datových komunikací s firemními informačními systémy.

Hlavním posláním aplikace zůstává klasická lesnická evidence pro potřeby uživatelů a to od dřevorubců až po vedoucí pracovníky odpovědné za komplexní řízení provozu lesní výroby, naplňování zakázek pro majitele lesa a realizaci dodávek dříví zákazníkům.

V současnosti připravujeme k vyzkoušení základní verzi Lesma 31.

Základní charakteristika jednotlivých verzí:

Verze

Základní popis

Podrobný popis

Výstupy - sestavy

Uživatelé

LESMA 31 (L31)

Základní verze

Základní verze – číselník, nápočty

Číselník dlouhého a rovnaného dříví

Dřevorubci

Měsíční nápočty těžby

LESMA 32 (L32)

Evidence těžby dřeva+ výrobní náklady

Evidence těžby dřeva podle pracovníků

Číselník dlouhého a rovnaného dříví

Dřevorubci

Těžařské firmy

Měsíční nápočty těžby

Měsíční výkazy mezd podle pracovníků m3+Kč

Měsíční dodací listy za těžbu dřeva m3+Kč

Kontingenční tabulka Výroba

LESMA 33 (L33)

Evidence těžebních činností, náklady Kč

Evidence těžby, přibližování manipulace a ostatních těžebních prací podle pracovníků. Měsíční nápočty těžby v Kč (ceníky nakupovaného dříví)

Číselník dlouhého a rovnaného dříví včetně dávek

Dřevorubci

Těžařské firmy

Dodavatelé LČR, s.p.

Měsíční nápočty těžby včetně Kč

Měsíční výkazy mezd podle pracovníků a činností m3+Kč

Měsíční dodací listy podle dodavatelů a  činností m3+Kč

Kontingenční tabulka Výroba + náklady

LESMA 33 ELF

LESMA 34 + Import/export ELF

 

LESMA 33 CPK

LESMA 34 + Export Compekon

 

LESMA 34 (L34)

Evidence těžebních činností + sklad

Evidence těžby, přibližování manipulace a ostatních těžebních prací podle pracovníků.

Evidence dodávek dřeva odběratelům

Číselník dlouhého a rovnaného dříví včetně dávek

Těžařské firmy

Dodavatelé LČR, s.p.

Měsíční nápočty těžby včetně Kč

Měsíční výkaz prací a hr.mezd podle pracovníků a činností m3+Kč

Měsíční výkaz prací - dodací listy podle dodavatelů a  činností m3+Kč

Měsíční výkaz skladu - pohyby

Kontingenční tabulka Výroba + náklady

Kontingenční tabulka Sklad

Kontingenční tabulka Dodávky dřeva

LESMA 34 ELF

LESMA 35 + Import/export ELF

 

LESMA 34 CPK

LESMA 35 + Export Compekon

 

LESMA 4

Pěstební činnost

 

 

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ