Úvod>Školení a kurzy>Seznam pověření

Seznam pověření k vydávání dokladů o rekvalifikaci

LESMA spol. s r.o. provádí rekvalifikační kurzy a je oprávněna vydávat doklady o kvalifikaci a ukončení rekvalifikace podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. na základě pověření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam kurzů (pověření ze dne 19.05.2021, nabytí právní moci 4.6.2021, platnost 3 roky):

 

Seznam kurzů (pověření ze dne 19.05.2021, nabytí právní moci 4.6.2021, platnost 3 roky):

Kontaktní osoba

František Slepánek

Mobil: +420 602 789 260

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ