Dřevorubec - práce s motorovou pilou v těžbě dříví

 

Délka kurzu: 80 hodin = 2 týdny internátní formou
Termíny: Podle individuální dohody
Kurz určen: pro dělníky pro těžbu dřeva v plném rozsahu a pěstebních pracech s motorovou pilou
Cíl kurzu: naučit obsluze a údržbě motorovou pilou, bezpečnému pracovnímu postupu v normálních a ztížených pracovních podmínkách 
Vstupní kvalifikační předpoklady: muži starší 18 let
zdravotní způsobilost 
Výstupní doklad: Osvědčení pro práci s motorovou pilou
Průkaz kvalifikace

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ