Úvod>Školení a kurzy>Nabídka kurzů>Obsluha motorové pily

Obsluha motorové pily

 

Délka kurzu: 40 hodin = 1 týden internátní formou
Termíny: Podle individuální dohody

 

Kurz určen: pro dělníky v manipulaci dřeva a pěstebních pracech s motorovou pilou při práci v lese a na pracovištích podobného charakteru
Cíl kurzu: naučit obsluze a údržbě motorové pily, provádět příčný řez a poskytnout základní orientaci pro kácení ojediněle rostlých stromů (max. do Ø 15 cm na pařezu) a práci v prořezávkách
Vstupní kvalifikační předpoklady: muži a ženy starší 18 let
zdravotní způsobilost 
Výstupní doklad: Osvědčení pro práci s motorovou pilou
Průkaz kvalifikace

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ