Úvod>Software>Evidence těžby dřeva

Evidence těžby dřeva

Vzhledem k obchodním podmínkám smluv dochází ke zvýšení nároků na prvotní evidenci v těžební činnosti. Tuto evidenci obvykle zajišťuje venkovní personál (mistři, lesníci apod.). Tlak na úspory v režijních nákladech, jejichž hlavní část činí osobní náklady, vyžaduje zvýšení produktivity uvedené administrativy a postupné úspory zejména v této provozní oblasti.

Nabízíme Vám speciální počítačový program Evidence těžby, který dokáže efektivně zmíněnou administrativu zpracovat. Základním cílem koncepce programu je zefektivnění práce mistra lesní výroby. Další jeho možné využití spočívá ve zpracování firemní agendy evidence lesní výroby. Celá evidence je přitom postavena na datech pořízených při příjmu vytěženého dříví s výstupem Číselníku dlouhého a rovnaného dříví dle smlouvy s LČR při respektování všech povinností vyplývajících z dodavatelské smlouvy.

Program je plně použitelný i pro majitele a správce soukromých lesních majetků.

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ