Úvod>Software>Evidence těžby dřeva>Program Evidence těžby

Program evidence těžby dřeva

Číselník dlouhého a rovnaného  dříví

Měsíční nápočet těžební činnosti

Výkaz skladu

Výkaz pro mzdy a fakturaci těžby

Příjem dřeva na pařezu

Program je přizpůsoben nejrozšířenější metodě příjmu dřeva, tzv. „papírkové metodě“, kdy v porostu je prováděn ruční záznam v rozsahu:

číslo kusu – dřevina – cenový kód – délka – průměr oddenek

Tyto údaje jsou z manuálního záznamu vloženy do programu v počítači. Typování údajů do počítače je prováděno originálním postupem, který vznikl přímo ve spolupráci s mistry lesní výroby a je optimalizován hlavně z hlediska jednoduchosti pro obsluhu. Postup typování zajišťuje rychlost, přehlednost a bezpečnost (zamezení chybovosti např. v duplicitě čísel číselníku nebo vytěžených kusů apod.) při zpracování dat.

Přibližování

Doplněním informace o použité technologii přiblížení je zkompletována evidence výroby těžební činnosti včetně přibližování. Všechny operace po natypování dat včetně převodu na objemy jsou prováděny automaticky a obsluha má k dispozici ihned všechny výstupy včetně tiskových sestav.

Evidence skladu

Program efektivně využívá dat uložených pro zaevidování výrobních procesů k evidenci všech pohybů skladu dřevní suroviny. Doplněním záznamů o odvozu dřeva z odvozního místa je možno vést komplexní skladovou evidenci na lokalitě P a OM.

Výstupy do Excelu

Program nabízí nástroj pro prohlížení, analýzy a sestavení dat v programu MS Excel.

© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ